Aflevering 3 zit bomvol informatie over de NIPT, één van de onderzoeken die je vroeg in de zwangerschap kunt laten doen. In de podcast hoor je ook het ervaringsverhaal van Linda en Arno. Linda is bij het opnemen van de podcast twintig weken zwanger van hun eerste kindje. Wat namen zij mee in hun keuzeproces? En kiezen ze er uiteindelijk voor om de NIPT wel of niet te laten doen?

‘Bij de eerste afspraak werden we al gewezen op de mogelijkheid van het doen van de NIPT’, begint Linda. ‘Later kregen we nog een apart gesprek om te bespreken of we de test wel of niet wilden laten doen’. In zo’n gesprek is het als verloskundige belangrijk om open en zonder eigen voorkeuren het gesprek te voeren. Dat pakte de verloskundige volgens Arno goed aan: ‘Als wij dachten we willen het wel, vroeg ze naar ‘wat als je het niet zou doen’, en toen we twijfelden en dachten we doen het toch niet, vroeg ze weer naar de andere kant. Dat hielp ons om een goede afweging te maken.’

Het gesprek bij de verloskundige was voor Linda vooral verhelderend. Ze vertelt hoe ze wel van het bestaan van de NIPT af wisten, maar nog niet echt de voors- en tegens hadden afgewogen. Tijdens het gesprek bleek ook dat Arno en Linda niet helemaal hetzelfde dachten over het wel of niet laten doen van de test. ‘Linda laat het iets meer op zich af komen en ik ben wat meer een controlfreak’, legt Arno uit. ‘Ja, het ging mij er ook om dat ik liever een zorgeloze zwangerschap heb en dat de test niet altijd 100% uitsluitsel geeft’, vult Linda aan. ‘Dan laat ik het liever komen zoals het komt.’

Dat partners niet altijd direct op één lijn zitten, zien we als verloskundigen wel vaker gebeuren in onze spreekkamer. Door voor- en tegenargumenten naast elkaar te zetten en één voor één af te wegen, wordt vaak vanzelf duidelijk welke argumenten het zwaarste wegen. Linda vertelt hoe de keuze om geen vervolg onderzoek te willen doen, uiteindelijk bij hen de doorslag gaf. ‘De definitieve keuze vonden we lastig, maar mijn beslissing is daarin bij ons wel doorslaggevend geweest. Het is toch mijn lichaam, en ik wist dat ik bijvoorbeeld geen vruchtwaterpunctie wilde ondergaan.’ Dat het belangrijk is om vooraf al na te denken over de eventuele uitkomst van de NIPT, benadrukt ook Arno: ‘We beseften dat als we stap 2 niet wilden doen, we de test misschien überhaupt niet moesten doen’. ‘En we moeten niet vergeten dat we het over een leven hebben hè, hoe dan ook. Een kindje met Down is net goed zo welkom. In ons leven dan’.

Zo beslisten Linda en Arno dus om de test niet te laten doen, hoewel ze daar voor het gesprek allebei anders in stonden. Een keuze is en blijft persoonlijk en bij iedereen spelen andere keuzes en argumenten mee. Informatie en een keuzehulp, kun je vinden op www.pns.nl of natuurlijk bij je eigen verloskundige.

 

 

Leave a Reply