#1 Wat houdt de NIPT-test in?
NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test, dat wil zeggen: een test in de zwangerschap die weinig belastend is. De NIPT screent op het Down-syndroom, Pataus-yndroom en het Edwards-syndroom. Voor de NIPT kun je als zwangere vrouw vanaf 11 weken bloed laten prikken. Uit het bloed van moeder wordt het DNA van de moederkoek gefilterd en bekeken. De NIPT test kost 175 euro.

#2 Wat is het Downsyndroom, Edwards- en Patausyndroom?
Kinderen met het Downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Daarbij kan het zijn dat ze lichamelijke afwijkingen hebben. Over de ernst van de beperkingen is met de NIPT niets te zeggen. Kinderen met het Edwards- of het Patausyndroom hebben vaak meerdere lichamelijke afwijkingen en overlijden vaak gedurende de zwangerschap of in het eerste jaar daarna.

#3 Wat houden nevenbevindingen bij de NIPT test in?
De NIPT kijkt specifiek naar het Downsyndroom, Edwards- en Patausydroom. Je kan er voor kiezen om naar het hele DNA profiel van de baby te kijken, dan kies je er voor de NIPT met nevenbevindingen te laten testen. Bij nevenbevindingen is vervolgonderzoek nodig om te weten wat dit voor je kindje of jezelf betekent. Van alle 1000 vrouwen die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

#4 Hoe betrouwbaar is de NIPT test?
Als er geen aanwijzing is voor één van de drie syndromen, klopt deze uitslag bij 99,9%. Als er wel een aanwijzing is, klopt dit bij het Downsyndroom en het Edwardssyndroom bij 90 van de 100 vrouwen en bij het Patausyndroom bij 50 van de 100 vrouwen. Er is dus ook dan nog een kans dat het kind toch geen afwijking heeft. Dit heeft te maken met dat de aandoening soms wel in de moederkoek zit, maar niet bij het kind

#5 Als er uit de test komt dat ik mogelijk van een kindje zwanger ben met een van de drie syndromen, wat zijn dan mijn vervolg keuzes?
Je kan er voor kiezen om verder onderzoek te laten door d.m.v. een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Een gynaecoloog kan je hier meer over vertellen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om geen verder onderzoek te doen.

Goed om te weten:
Als laatste is het goed om te weten dat je ook kunt kiezen voor de combinatietest in plaats van de NIPT test. De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
1. Een bloedonderzoek bij de zwangere tussen 9 en 14 weken van de zwangerschap.
2. Een nekplooi meting met een echo bij het kind tussen 11 en 14 weken zwangerschap. Alle kinderen hebben een dun vochtlaagje onder de huid in de nek: de nekplooi. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind Down-, Edwards-of Patausyndroom heeft.

Momenteel wordt de NIPT test vaker gekozen omdat deze betrouwbaarder is dan de combinatietest. Daarom hebben wij in onze podcast en blog de NIPT-test behandeld. Je houdt hierin natuurlijk wel een keuze. Doe je liever de combinatietest of heb je daar vragen over? Stuur ons gerust een berichtje, of vraag je eigen verloskundige hiernaar. Ook kun je een kijkje nemen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

In aflevering #3 Alles over de NIPT leggen verloskundigen Geke en Solange alles uit over de NIPT.

 

Leave a Reply